Aktivnosti

INTERAKCIJE PSIHOFARMAKA SA LOPINAVIROM

VIŠE INFORMACIJA

INTERAKCIJE PSIHOFARMAKA SA HLOROKVINOM

VIŠE INFORMACIJA

INTERAKCIJE PSIHOFARMAKA SA REMDESIVIROM

 

VIŠE INFORMACIJA

INTERAKCIJE PSIHOFARMAKA SA FAVIPIRAVIROM

 

VIŠE INFORMACIJA

PSIHOMOTORNA AGITACIJA TERAPIJSKE SMERNICE U SKLOPU EPIDEMIJE COVID 19 U REPUBLICI SRBIJI

  Psihomotorna agitacija ( PMA) ili psihomotorni nemir je stanje koje karakteriše uznemirenost, uzbuđenje, oslabljena kontrola ponašanja, ubrzana motorika, površan verbalni kontakt i tendencija impulsivnog reagovanja. U stanju psihomotornog nemira se često javlja i usmereno nasilničko i destruktivno ponašanje koje se definiše kao agresija.  ... View Article

VIŠE INFORMACIJA

COVID 19 PANDEMIJA – ONLINE RESURSI NA SAJTU WPA

    Drage kolege,   Na sajtu WPA možete naći novoformnjenu online biblioteku o raznim aspektima COVID 19 pandemije na mentalno zdravlje. Online biblioteka ima za cilj kako da upotpuni znanje i pomogne u zbrinjavanju osobama sa mentalnim tegobama, ali i da pruži podršku u... View Article

VIŠE INFORMACIJA

SUOČAVANJE SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM TOKOM EPIDEMIJE COVID-19

    Epidemija COVID-19 može izazvati izražene stresogene reakcije, koje svojim intenzitetom mogu biti preplavljujuće za odrasle osobe, adolescente i decu. Pravilno suočavanje sa stresogenim okolnostima može ojačati pojedinca, kao i celu zajednicu.   Osobe koje mogu razviti izraženije reakcije na stres su: pacijenti sa... View Article

VIŠE INFORMACIJA

Interakcije hlorokina i psihijatrijskih lekova

    Preuzmite dokument

VIŠE INFORMACIJA

Socijalna izolacija kao zdravstvena mera u vreme epidemije i psihičko zdravlje

    Mere ograničenja kretanja, odnosno socijalna distanca i izolacija, predstavljaju specifičnu formu zdravstveno-epidemioloških mera koje se primenjuju u cilju sprečavanja širenja infektivnih agenasa među ljudima. Ovakve mere, premda primenjene u cilju kako individualne, tako i kolektivne zaštite, mogu u velikoj meri uticati na psihički... View Article

VIŠE INFORMACIJA

World Psychiatry – February 2020

  Preuzmi PDF

VIŠE INFORMACIJA