XIV NACIONALNI KONGRES UDRUŽENJA PSIHIJATARA SRBIJE I III KONGRES UDRUŽENJA PSIHIJATARA ISTOČNE EVROPE I BALKANA – “PSIHIJATRIJA ZA SVET KOJI SE MENJA”

XIV Nacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije i III Kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana – “Psihijatrija za svet koji se menja”, koji je održan od 18 do 21. aprila 2012 u Kongresnom centru “Sava” u Beogradu, akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, br  153-02-321/2012-01 od 01. marta 2012. Organizator skupa bilo je Udruženje psihijatra Srbije, suorganizator Udruženje psihijatara Istočne Evrope i Balkana, a ko-sponzorisan je od strane Svetske psihijatrijske asocijacije, pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije.

 

XIV Nacionalni kongres Udruženja psihijatara srbije
 

Naučno-istraživačke organizacije, učesnici u radu skupa bili su: Medicinski fakultet u Beogradu, Univerziteta u Beogradu i Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Skup su otvorili: Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, predsednik Udruženja psihijatra Srbije, predsednik Organizacionog odbora Kongresa; Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, predsednik Udruženja psihijatra Istočne Evrope i Balkana, potpredsednik Udruženja psihijatara Srbije, predsednik Naučnog odbora kongresa; Prof. dr George N. Christoudoulou (Grčka), počasni predsednik Udruženja psihijatara istočne Evope i Balkana; Prof. dr Valeri Krasnov (Rusija), potpresednik Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana.

Na Kongresu je učestvovalo 500 učesnika iz zemlje i 100 iz inostranstva, kao i 22 eminenta stručnjaka iz inostranstva (Norman Sartorius – Šajcarska, George Christodoulou – Grčka, Juan J. Lopez-Ibor Jr – Španija, Hagop Akiskal – SAD, Wolfgang Gaebel – Nemačka, Allan Tasman – SAD, Hans-Jurgen Moller – Nemačka, Siegfried Kasper – Austrija, Peter Tyrer – Velika Britanija, Valery Krasnov – Rusija i mnogi drugi). Broj učesnika sa radom iz zemlje 250 a iz inostranstva 50. Održano je 10 plenarnih predavanja i 17 simpozijuma na kojima su stručnjaci iz sveta i iz zemlje izložili savremene stavove. Sva predavanja bila su praćena uspešnom diskusujom. Glavni događaj kongresa bio je Forum “Psihijatrija za svet koji se menja” na kojem su najznačajniji stručnjaci iz sveta delili svoje stavove i viđenje budućnosti psihijatrije. Pored toga, odžano je 10 satelitskih simpozijuma i prezentovano je 159 postera na preko 17 različitih tema. Dodeljene su tri nagrade za najbolji poster u tri dana poster sesija. Knjiga apstrakta štampana je kao suplement časopisa Psihijatrija danas.

Za organizaciju, predavače i sadržaj programa, Kongres je od strane učesnika ocenjen najvećim ocenama. Program je bio akreditovan od strane Lekarske komore Srbije (15 bodova, učesnici u usmenim prezentacijama 13 bodova i slušaoci 9 bodova).

Tokom Kongresa održani su: Generalna skupština Udruženja psihijatra Istočne Evrope i Balkana i Generalna skupština Sekcije mladih psihijatara UPS-a.  Novi Predsednik PAEEB-a je Prof. Valeri Krasnov (Rusija), Prof. Dušica Lečić-Toševski postala je počasni predsednik

Izveštaj sa Kongresa poslat sekretaru za sastanke WPA i objavljen u WPA News.

 

pdflogo Congress Report 2009