Učlanjivanje u Udruženje

 

Poštovane kolege,

Pozivamo Vas da se učlanite u Udruženje odnosno da produžite svoje članstvo, radi što bolje međusobne komunikacije i zajedničkog rada na ciljevima važnim za našu profesiju.

Članarina za 2015. godinu obezbeđuje:

 1. Efikasno povezivanje psihijatara Srbije, kao i UPS-a i Svetske psihijatrijske asocijacije (WPA), Evropske psihijatrijske asocijacije (EPA) i drugih međunarodnih udruženja,
 2. Umanjenje kotizacije (za 20%) za stručne skupove pod pokroviteljstvom i u organizaciji UPS-a,
 3. Redovno informisanje putem elektronske pošte (ups-spa@ups-spa.org)
 4. Učlanjenje u Sekciju mladih psihijatara Srbije (članovi do 40 godina starosti).

Članovi mogu da budu:

 • psihijatri
 • neuropsihijatri
 • psiholozi
 • socijalni radnici
 • defektolozi
 • lekari na specijalizaciji
 • ostali koji se bave mentalnim zdravljem.

 

Uplata se vrši preko tekućeg računa:

285-2035090000051-16 SBERBANK

Svrha uplate: Članarina 2016

Primalac: Udruženje psihijatara Srbije

 

Procedura:

Na adresu: Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, 11000 Beograd, pošaljite preporučeno:

 

pdflogoObrazac možete preuzeti ovde

Posle popunjavanja formulara i uplate od 2.000 RSD, dobićete člansku kartu. Ukoliko ste u mogućnosti možete da pošaljete gore navedena dokumenta na adresu ups-spa@ups-spa.org.