Organi Udruženja

Skupština
 
Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Svaki član pri potpisivanju izjave o pristupanju ili prilikom plaćanja članarine može potpisati izjavu kojom ovlašćuje jednog od članova Izvršnog odbora da ga zastupa na Skupštini u slučaju sprečenosti da lično prisustvuje.
 
Izvršni odbor Udruženja
Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja. Čini ga šest članova, koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti psihijatrije. Izvršni odbor čine:
 

Predsednik
Doc. dr Čedo Miljević
 
Potpredsednik
Prof. dr Zvezdana Jovanović
 
Generalni sekretar
Klinički asistent dr Ana Munjiza Jovanović
 
Sekretar za edukaciju
Klinički asistent dr Maja Pantović Stefanović
 
Sekretar za sekcije i publikacije
Doc. dr Branimir Radmanović
 
Sekretar za finansije
Dr sci. med. dr Irena Popović

Savet Udruženja
 
Savet Udruženja je savetodavno telo Udruženja. Članovi Saveta Udruženja su bivši predsednici Izvršnog odbora i bivši generalni sekretar Udruženja.
 
Akademik Dušica Lečić-Toševski, počasni predsednik UPS-a
 
Prof. Dr Mirko Pejović
Prof. Dr Miroslava Jašović-Gašić
Prof. Dr Slavica Đukić Dejanović
Prof. Dr Nađa Marić
Prof dr. Olivera Vuković