Organi Udruženja

Skupština
 
Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Svaki član pri potpisivanju izjave o pristupanju ili prilikom plaćanja članarine može potpisati izjavu kojom ovlašćuje jednog od članova Izvršnog odbora da ga zastupa na Skupštini u slučaju sprečenosti da lično prisustvuje.
 
Izvršni odbor Udruženja
Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja. Čini ga šest članova, koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti psihijatrije. Izvršni odbor čine:
 
Predsednik
Prof. dr Goran Mihajlović
 
Potpredsednik
Doc. dr Čedo Miljević
 
Generalni sekretar
Prof. dr Olivera Vuković
 
Sekretar za edukaciju
Prof. dr Mirjana Jovanović
 
Sekretar za sekcije i publikacije
Prof. dr Zoran Gajć
 
Sekretar za finansije
Prof. dr Olivera Žikić
 
Savet Udruženja
 
Savet Udruženja je savetodavno telo Udruženja. Članovi Saveta Udruženja su bivši predsednici Izvršnog odbora i bivši generalni sekretar Udruženja.
 
Akademik Dušica Lečić-Toševski, počasni predsednik UPS-a
 
Prof. Dr Mirko Pejović
Prof. Dr Miroslava Jašović-Gašić
Prof. Dr Slavica Đukić Dejanović
Prof. Dr Nađa Marić


aktuelnosti