Zonalna škola za mlade psihijatre

 

Zonalna škola za mlade psihijatre, organizovana u Beogradu u oktobru 2008. godine

 

ZONALNA ŠKOLA 

ZA MLADE PSIHIJATRE, BEOGRAD, 2008.

 

Zonalna škola za mlade psihijatre održana je od 21-22. oktobra 2008. godine, tokom XIII Nacionalnog kongresa Udruženja psihijatara Srbije, ko-sponzorisanog od strane Svetske psihijatrijske asocijacije. Škola je uključila kandidate iz Centralne Evrope i Srbije i predstavljala je deo Institucionalnog programa za mlade psihijatre pri Svetskoj psihijatrijskoj asocijaciji.

Programom su predsedavali Prof. Dr Juan Enrique Mezzich,  Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski i Prof. Dr Miroslava Jašović-Gašić. Predavači su bili Asist. Dr Nađa Marić Bojović, Asist. Dr Milica Pejović  Milovančević i Asist. Dr Milan Latas. Kao nastavak Mokrogorske zimske škole za mlade psihijatre, Zonalna škola imala je za cilj da se mlade  kolege,   kroz interaktivni oblik podučavanja, upoznaju sa veštinama neophodnim za naučni rad i stručni napredak, kao što su pisanje CV-a,  korišćenje   naučne literature, prezentovanje i pisanje naučnih radova i elementi organizacije naučnog projekta.

Evaluacija programa pokazala je visoko   zadovoljstvo polaznika sadržajem i formom edukacije.

 

pdflogo Dokument možete preuzeti ovde