Mokrogorska zimska škola za mlade psihijatre

 

Zimska škola za mlade psihijatre, organizovana na Mećavniku, etno selu čuvenog reditelja Emira Kusturice, u decembru 2004. godine. Cilj Škole bio je da pomogne mladim psihijatrima u sticanju stručnih veština za naučni i klinički rad, kojima je do tada malo pažnje posvećeno u okviru osnovnih i poslediplomskih studija medicine. Kroz predavanja i poster sesije, učesnici su upoznati sa veštinama usmenog i pisanog prezentovanja naučnih radova, pripreme prezentacija i predavanja, čitanja stručne literature, i drugim.

 

MOKROGORSKA ZIMSKA ŠKOLA ZA MLADE PSIHIJATRE, MEĆAVNIK, 2004.

 

Zimska škola za mlade psihijatre organizovana je od 6. do 9. decembra 2004. godine na Mećavniku (etno selo Emira Kusturice), od strane Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Centra za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Ovo je bila prva takva škola u Srbiji i regionu, a strukturisana je po ugledu na Berlinsku školu za mlade psihijatre. Koordinatori Škole bili su Prof. Dr Norman Sartorius, Prof. Dr Dušica Lečić Toševski, Prof. Dr Ivana Timotijević i Dr Nataša Caran, a moderatori Asist. Dr Nađa Marić-Bojović, Asist. Dr Milica Pejović-Milovančević, Asist. Dr Milan Latas i Dr Tamara Čavić.