XL Edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju KCS – „Spektar anksioznih poremećaja – izazov savremenog doba“

Na simpozijumu je bilo preko 400 učesnika. Među predavačima, između ostalih, bila su i četiri gostujuća profesora Medicinskog fakultetu u Beogradu: Prof. dr D. Švrakić (SAD), Prof. dr J. Radulović (SAD), Prof. dr V. Starčević (Australija) i Prof. dr M. Musalek, (Austrija).

 

XL Edukativni simpozijum KZP KCS (2012)
 

Predsednik naučnog odbora:
Doc. dr Nađa Marić Bojović
Predsednik organizacionog odbora:
Asist. dr Milan Latas

 

Ministarka zdravlja, Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, pozdravila je učesnike edukativnog simpozijuma na temu “Spektar anksioznih poremećaja izazov savremenog doba” u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tom prilikom istakla da će do 2020. godine depresija u svetu, ali i u Srbiji, biti po učestalosti druga bolest koja izaziva onesposobljenost za rad, i dodala da postojeći broj psihijatara nije dovoljan.
 
“U Srbiji trenutno ima 900 psihijatara, ali se mora raditi na podmlađivanju kadra. U narednom periodu akcenat Ministarstva zdravlja biće na prevenciji mentalnog zdravlja savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama”, navela je Prof. dr Đukić Dejanović.

 

nadja
Doc. dr Nađa Marić Bojović

 
Direktorka klinike za psihijatriju KCS, Doc. dr Nađa Marić Bojović istakla je da prema istraživanjima koja su sprovedena u 27 evropskih zemalja, oko 27 posto odraslih je imalo neki psihijatrijski poremećaj tokom života ili poremećaj koji sa sobom nosi lakše smetnje, koji je prolazan i izlečiv.
 
“Dobijen je podatak da su najčešći poremećaji bili anksioznost, nesanica, depresija, psihosomatski poremećaji, zloupotreba alkohola i droga, ali i poremećaj pažnje kod dece i demencija kod odraslih”, istakla je Doc. dr Marić Bojović.
 
Simpozijum je organizovan u saradnji sa Društvom za biološku psihijatriju i Udruženjem psihijatara Srbije.

 

pdflogo Program možete preuzeti ovde