Stručni simpozijum VMA – „Postraumatski stresni poremećaj (PTSP): savremeni tokovi u istraživanju i lečenju“

 
Beograd, 29. januar 2010. – Stručni simpozijum „Postraumatski stresni poremećaj (PTSP): savremeni tokovi u istraživanju i lečenju“ organizovale su Klinika za psihijatriju VMA, Udruženje psihijatara Srbije i Psihijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, a učestvovalo je više od 400 psihijatara i stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem iz svih zdravstvenih ustanova u Srbije.

Skup je otvorio načelnik VMA, general-major profesor dr Miodrag Jevtić, koji je istakao da stručnjaci ove ustanove i zdravstveni radnici u našoj zemlji imaju zadatak i obavezu da sagledaju sadašnjost i osmisle zdravu budućnost naroda.

vma

U radu skupa učestvovalo je više od 400 psihijatara i stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem iz svih zdravstvenih ustanova u Republici Srbije, među kojima su bili i vodeći stručnjaci koji se bave ovom problematikom. U svojstvu aktivnog učesnika i plenarnog predavača, u radu skupa učestvovala je i predsednik Skupštine Srbije, prof.dr Slavica Đukić-Dejanović.

Simpozijum je otvorio načelnik VMA, general-major prof.dr Miodrag Jevtić koji je istakao da stručnjaci VMA i zdravstveni radnici u našoj zemlji imaju zadatak i obavezu da sagledaju sadašnjost i osmisle zdravu budućnost naroda. – A jedan od velikih problema sa kojima se suočava naša populacija nakon svih iskušenja koje je donela poslednja decenija dvadesetog veka je postraumatski stresni poremećaj. Stručnjaci VMA, po prirodi svoje pripadnosti, imaju veliko iskustvo u radu sa osobama koje su se neposredno suočile sa strahotama rata i to iskustvo žele da podele sa kolegama iz civilnog zdravstva, kao i sa kolegama iz sveta, jer upravo na tom polju postoji veliko interesovanje za saradnju u brojnim vojnozdravstvenim institucijama sveta. –rekao je general Jevtić poželevši učesnicima skupa uspeh u radu.

U ime Ministarstva zdravlja Srbije prisutne je pozdravio državni sekretar, gospodin Periša Simonović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovakav skup održava baš u VMA, prestižnoj nacionalnoj zdravstvenoj instituciji čiji su stručnjaci svoja jedinstvena znanja uvek nesebično delili sa drugima, u službi zdravlja naroda! Simonović je ukazao i na veličinu i dimenzije problema postraumatskog stresnog poremećaja u Srbiji danas.

Prof.dr Miroslava Jašović-Gašić obratila se učesnicima skupa u ime Udruženja psihijatara Srbije i zahvalila VMA za visoke doprinose u razvoju srpske psihijatrije, kolegijalni pristup i izuzetnu saradnju sa stručnjacima drugih institucija.

Plenarna predavanja održali su pukovnik doc.dr Radomir Samardžić, koji je govorio o traumatskom stresu u 21.veku, akademik, prof.dr Dušica Lečić-Toševski i prof.dr Slavica Đukić – Dejanović, a teme izlaganja odnosile su se na traumatski stres u 21.veku, rat i mir kao izazov za psihijatre i nove farmakoterapijske pristupe u lečenju PTSP-a. Dalji rad skupa bio je podeljen na dve temataske celine u kojima su izneti najnoviji pravci i rezultati istraživanja PTSP-a i specifični aspekti ovog problema. Održana su i dva okrugla stola tokom kojih se raspravljalo o terapiji psihotičnih i depresivnih poremećaja, a tema panel diskusije čiji su moderatori bili prof.dr Željko Špirić i pukovnik doc. dr Radomir Samardžić sa VMA odnosila se na konstruktivnu reintegraciju i psihosocijalnu rehabilitaciju ratnih veterana u Srbiji.

 
pdflogo Program možete preuzeti ovde