DVADESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

 

 

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Sveučilište u Mostaru u suradnji s
Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije Udrugom psihijatara u Bosni i
Hercegovini i Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini
ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ pod patronažom Europske psihijatrijske
asocijacije
 

REZILIJENCIJA U ZDRAVLJU I BOLESTI
Hotel „Mostar“, Mostar 1. lipanj/juni 2024.

 
Dvadeseta Mostarska psihijatrijska subota Mostar 2024_Prva obavijest