XIII KONGRES UDRUŽENJA PSIHIJATARA SRBIJE – „PSIHIJATRIJA ORIJENTISANA NA OSOBU I SOCIJALNA TRANZICIJA“

Trinaesti Nacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije, kosponzorisan od strane Svetske psihijatrijske asocijacije, pod nazivom „Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”, održan je u Beogradu, od 19. do 22. oktobra 2008. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana (www.application.ups-spa.org).

Paralelno sa Kongresom, održan je XI Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozijum (XI Central European Neuropsychopharmacological Symposium – CENP) pod nazivom „Psihijatrijski komorbiditet“. Kongres je okupio psihijatre i stručnjake u oblasti mentalnog zdravlja iz regiona, ali i drugih delova Evrope i sveta.

Naziv kongresa „Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija” pružio je priliku da se diskutuju mnoga pitanja povezana sa obnavljanjem humanističkog i individualizovanog pristupa osobama sa problemima mentalnog zdravlja kroz interakciju sa njima, njihovim porodicama i društvom kao celinom. Socijalna tranzicija je stalni izazov za mnoge zemlje u regionu, kao i za stručnjake u oblasti mentalnog zdravlja. Ona je uzrokovala specifične probleme u populaciji, tako da je ovaj skup bio prava prilika da se pokažu rezultati naših istraživanja i drugih aktivnosti. Tokom Kongresa, organizovali smo prvu Zonalnu školu za mlade psihijatre, kao deo Institucionalnog programa za mlade psihijatre pri Svetskoj psihijatrijskoj asocijaciji. Mladi psihijatri iz Centralne Evrope imali su posebnu priliku da se okupe i razmene svoja znanja i iskustva.

 

XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije
 

U Kongresu su učestvovali mnogi istaknuti psihijatri iz zemlje i inostranstva. Bilo je više od 500 učesnika, a među predavačima bili su i gosti iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Engleske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Nemačke, SAD, Švajcarske i Turske.
Kongres se sastojao od:

• 5 plenarnih predavanja
• 12 simpozijuma (1 radionica)
• 49 prezentacija
• 9 satelitskih simpozijuma
• 153 poster-prezentacije, organizovane u 3 poster-ture.

U radu Kongresa učestvovali su i pacijenti, i to u okviru simpozijuma „Trijalog – pacijenti, porodica, zajednica“ gde su, u grupnom setingu, izrazili sopstveno viđenje terapijskog procesa. Kao deo Kongresa, organizovana je izložba umetničkih slika čiji su autori pacijenti.
Centralnoevropski neuropsihofarmakološki simpozijum sadržao je 6 simpozijuma i 26 prezentacija.

 

pdflogo Program možete preuzeti ovde

pdflogo Izveštaj sa kongresa