O udruženju psihijatara Srbije

 

Udruženje psihijatara Srbije (UPS) je pravni naslednik Udruženja psihijatara Srbije i Crne Gore i Udruženja psihijatara Jugoslavije (posle političkih promena u zemlji). UPS je neprofitna strukovna organizacija od nacionalnog značaja, sa više od 900 članova – psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i drugih profesija iz oblasti mentalnog zdravlja. Udruženje se bavi psihijatrijom i srodnim disciplinama i usmereno je na lečenje, prevenciju mentalnih poremećaja i promociju zaštite mentalnog zdravlja, kao i unapređenje kvaliteta profesionalnog rada.

 

Misija

Misija UPS-a je da unaređuje profesionalnu kompetentnost svojih članova, kao i kvalitet lečenja osoba sa mentalnim poremećajima i zaštite njihovih prava.

 

Ciljevi udruženja:

 

 • Prikupljanje znanja o aktuelnom stanju i potrebama psihijatrijskih službi, kao i mogućnostima edukacije u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
 • Unapređenje organizacije zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, zasnovane na naučnim, humanističkim i holističkim principima, uz posebno naglašavanje važnosti teritorijalne odgovornosti, kontinuiteta nege i interdisciplinarne prakse, kao i individualizovanja lečenja (psihijatrija usmerena na osobu);
 • Rad na usklađivanju edukativnih programa diplomskih i poslediplomskih studija u oblasti psihijatrije, uključujući specijalističku edukaciju i kontinuiranu medicinsku edukaciju;
 • Usmerenost ka etičkim principima u psihijatrijskoj praksi i svim vidovima zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
 • Prevencija mentalnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja;
 • Rad na destigmatizaciji osoba obolelih od mentalnih poremećaja, kao i destigmatizaciji psihijatrije i psihijatara;
 • Uspostavljanje partnerstva sa vladinim i međuvladinim organizacijama (Svetska zdravstvena organizacija, Ujedinjene nacije, Svetska banka, UNESCO, Evropska unija), kao i nevladinim organizacijama, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja;
 • Saradnja sa udruženjima pacijenata;
 • Unapređenje komunikacije, organizacionih i funkcionalnih aspekata rada Udruženja i njegove saradnje sa međunarodnim udruženjima psihijatara kao što je Svetska psihijatrijska asocijacija u okviru sektorijalnih aktivnosti (organizacija skupova, edukacija, istraživačkih aktivnosti i publikacija).
 • Pozivanje Vlade naše zemlje i međunarodnih organizacija na saradnju sa Udruženjem vezano za razvoj i sprovođenje politike zaštite mentalnog zdravlja, stručnu edukaciju i istraživačku delatnost, kao i za finansijsku podršku, u skladu sa postojećim zdravstveno-ekonomskim potrebama vezanim za globalni teret mentalnih poremećaja.
 • Sedište Udruženja je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a predsednik Udruženja je prof. dr Dušica Lečić Toševski, dopisni član SANU.

 

pdflogo Statut Udruženja možete preuzeti ovde

 

 


aktuelnosti