XVIII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

UDRUŽENjE PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI

u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru i Internacionalnom Akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i

Hercegovini organizuje internacionalni simpozijum pod patronatom Evropske psihijatrijske asocijacije XVIII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

KLINIČKAEMPATIJA I MENTALNO ZDRAVLjE
21. – 22. oktobar 2023.
Hotel „Mostar“ Mostar

 

XVIII Psihijatrijski dani BiH Mostar 2023_Prva obavijest