MLADI PSIHIJATRI

 

Sekretar
dr Sofija Čolović
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Kragujevac
Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac

 
Potpredsednik
dr Maja Pantović Stefanović
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije
Pasterova 2, 11 000 Beograd
 
Predsednik
dr Ana Munjiza
Institut za Mentalno Zdravlje
Palmotićeva 37, 11000 Beograd

 

 


Učlanjenje u Sekciju

Članovi Sekcije mladih psihijatara Srbije mogu biti osobe starosti do 40 godina koje su specijalisti psihijatre, lekari na specijalizaciji iz psihijatrije, doktori medicine orijentisani prema psihijatriji, psiholozi i socijalni radnici sa prebivalištem u Srbiji.

Članstvo se, uz napred navedene kriterijume, stiče i održava učlanjenjem u Udruženje psihijatara Srbije, odnosno ispunjavanjem pristupnog formulara i godišnjim uplaćivanjem članarine Udruženju psihijatara Srbije koja podrazumeva i članstvo u Sekciji.

PROCEDURA UČLANJENJA


Ciljevi Sekcije

Osnovni ciljevi Sekcije su rad na stalnom stručnom i naučnom usavršavanju kontinuiranom razmenom informacija, učešćem u organizaciji edukacija i mogućnostima za razmenu iskustava mladih kolega u psihijatriji u našoj zemlji i u inostranstvu, učešćem u istraživanjima u domenu edukacije i mentalnog zdravlja, kao i angažovanjem u okviru aktivnosti međunarodnih psihijatrijskih organizacija.


Aktivnosti sekcije

Redovne aktivnosti:
• Redovno obaveštavanje članova putem e-mail-a o domaćim i međunarodnim kongresima, školama, radionicama, seminarima kontinuirane medicinske edukacije, stipendijama i drugim mogućnostima za usavršavanje u struci.
• Udruženje psihijatara Srbije uključivalo je Sekciju u organizaciju edukativnih radionica za mlade psihijatre tokom nekih od glavnih psihijatrijskih skupova u zemlji.

Međunarodna saradnja:
• Sekcija je 2009. godine uključena u rad Saveta mladih psihijatara Svetske psihijatrijske asocijacije (WPA Early Career Psychiatrists Council)
Više detalja ovde.
• Sekcija je 2010. godine, nakon ispunjenja uslova, stekla punopravno članstvo u Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (European Federation of Psychiatric Trainees – EFPT) na godišnjem Forumu u Dubrovniku.
Više detalja ovde.

Istraživanja i učešće u simpozijumima:
• Sekcija je uključena u Radne grupe za naučna-istraživanja i za psihoterapiju pri Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (EFPT) i njihove projekte koji se tiču različitih aspekata specijalizacije iz psihijatrije.
• Sprovedeno je istraživanje među specijalizantima psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu vezano za razloge odabira psihijatrije kao profesije, kao i za stavove prema snagama i izazovima vezanim za aktuelni program specijalizacije; rezultati prezentovani na Forumima EFPT 2009. i 2010. godine.
• U saradnji sa mladim psihijatrima Grčke i Rusije obavljeno je uporedno istraživanje vezano za programe specijalizacije u 13 zemalja Istočne Evrope i Balkana, rezultati su prezentovani u okviru simpozijuma „Psychiatric training in Eastern Europe and the Balkans: compatibility, exchange, evolution and modeling“, na II Kongresu Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana, u Moskvi, 2009. godine.
• Iskustva iz naše zemlje Sekcija je prezentovala i na simpozijumu “Psychiatric reform and its implications in psychiatric education and training in South-Eastern Europe”, tokom Prve međunarodne konferencije specijalizanata u okviru nacionalnog psihijatrijskog sastanka Grčke, u Eratiniju, 2010. godine.

Novosti:
Program za međunarodnu razmenu pri Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (EFPT) počeće sa radom od januara 2012. godine. Zemlje koje aktuelno nude boravke u svojim ustanovama su Hrvatska, Danska, Francuska, Irska, Portugalija, Španija i Velika Britanija, a kasnije će biti objavljene i ponude drugih zemalja. Prijavljivanje je dostupno i za specijalizante iz Srbije. Prijava kandidata za prvu fazu razmene (period januar-jul 2012. godine) je od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.
Formular za prijavu preuzmite ovde
Spisak zemalja i ustanova preuzmite ovde
Više informacija o Programu ovde

 

Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2012
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2013
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2014
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2015

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2016

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2017

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2018

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2019

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2020

IZVEŠTAJ O RADU SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE PRI UDRUŽENJU PSIHIJATARA SRBIJE ZA 2021

 


KONTAKT
Udruženje psihijatara Srbije
 
Adresa: Prof. Dušica Lečić Toševski,
 
Institut za Mentalno Zdravlje
 
Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija
 
E-mail: ups-spa@ups-spa.org
 
Broj telefona: +381 11 3307 620
 
Broj faxa: +381 11 3231 333

 

    Vaše ime(obavezno)

    Vaša e-pošta (obavezno)

    Predmet

    Vaša poruka

    Provera za botove