PSIHOMOTORNA AGITACIJA TERAPIJSKE SMERNICE U SKLOPU EPIDEMIJE COVID 19 U REPUBLICI SRBIJI

 

Psihomotorna agitacija ( PMA) ili psihomotorni nemir je stanje koje karakteriše uznemirenost, uzbuđenje,
oslabljena kontrola ponašanja, ubrzana motorika, površan verbalni kontakt i tendencija impulsivnog
reagovanja. U stanju psihomotornog nemira se često javlja i usmereno nasilničko i destruktivno ponašanje
koje se definiše kao agresija.

 

Agitacija se najčešće javlja u sklopu psihijatrijskih poremećaja ali se može javiti i usled brojnih
somatskih bolesti ali i kod zdravih “sociopsihološka agitacija”, izazvana dejstvom faktora sredine koji
prevazilaze adaptivne kapacitete individue. Više informacija možete pronaći u dokumentu.

Preuzmite dokument