COVID 19 PANDEMIJA – ONLINE RESURSI NA SAJTU WPA

 

 

Drage kolege,

 

Na sajtu WPA možete naći novoformnjenu online biblioteku o raznim aspektima COVID 19
pandemije na mentalno zdravlje. Online biblioteka ima za cilj kako da upotpuni znanje i
pomogne u zbrinjavanju osobama sa mentalnim tegobama, ali i da pruži podršku u vezi
mentalnog zdravlja u vreme pademije. Na linku u prožuteku teksta ćete pronaći brojne pouzdane
izvore koji će Vam pomoći da odgovorite na izazove mentalnog zdravlja s kojima se suočavaju
naše zajednice dok se borimo sa COVID-19.

https://www.wpanet.org/covid-19-resources?lang=de