SUOČAVANJE SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM TOKOM EPIDEMIJE COVID-19

 

 

Epidemija COVID-19 može izazvati izražene stresogene reakcije, koje svojim intenzitetom mogu biti preplavljujuće za odrasle osobe, adolescente i decu. Pravilno suočavanje sa stresogenim okolnostima može ojačati pojedinca, kao i celu zajednicu.

 

Osobe koje mogu razviti izraženije reakcije na stres su: pacijenti sa hroničnim somatskim i psihijatrijskim oboljenjima, starije osobe, adolescenti, deca, kao i zdravstveni radnici, posebno oni koji su u direktnom kontaktu sa pacijentima koji boluju od COVID-19.

 

Reakcija na stres obuhvata sledeće simptome:

 

 • visok nivo zabrinutosti i straha za sopstveno zdravlje i zdravlje bližnjih
 • probleme u spavanju i uzimanju hrane (nesanica, gubitak ili povećanje apetita)
 • pogoršanje hroničnih zdravstvenih problema
 • povećano konzumiranje alkohola, cigareta ili psihoaktivnih supstanci

 

Kako smanjiti doživljaj stresa kod sebe i drugih:

 

 • Korišćenje tačnih i proverenih izvora informacija o epidemiji COVID-19 u ograničenom vremenu
   • Kontinuirano praćenje vesti o epidemiji može biti uznemiravujuće.
 • Razumevanje realnog rizika za oboljevanje može olakšati suočavanje sa epidemijom.
 • Briga o svome fizičkom zdravlju 
   • Primena lagane ili umerene fizičke aktivnosti (koliko je moguće u kućnim uslovima), 
 • Hraniti se zdravo, uzimati uravnotežene obroke
   • Ne konzumirati previše kafe i slatkiša, izbegavati alkohol
 • Redovno i dovoljno spavati.
 • Iskoristiti vreme socijalnog distanciranja za relaksaciju. 
   • Baviti se aktivnostima koja vam pričinjavaju zadovoljstvo. 
   • Organizujete dnevne aktivnosti – čitanje, slušanje muzike, pisanje, crtanje, geldanje filmova i serija
 • Razgovarati sa bliskim osobama (članovima porodice, prijateljima) o osećanju zabrinutosti ili onome što vas u aktuelnoj situaciji muči. 
   • Održavati telefonske kontakte sa rodbinom i prijateljima (budite im podrška).

 

Osobe koje boluju od mentalnih poremećaja treba da nastave sa svojom uobičajenom terapijom i da se jave nadležnom psihijatru u slučaju pogoršanja u psihičkom funkcionisanju!

 

Ukoliko Vas intenzitet stresa i zabrinutosti remeti u svakodnevnom funkcionisanju, javite se Vašem nadležnom psihijatru!

 

Briga o sebi i bližnjima pomaže nam u suočavanju sa stresom kojem smo izloženi tokom epidemije COVID-19! Pomažući sebi i drugima, jačamo i celu zajednicu u savladavanju krizne situacije.

 

Izvori: Centers for Disease and Control Prevention –https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html 

 

Pripremile

Dr Slobodanka Pejović

Dr Zorana Pavlović

Dr Bojana Savić

 

Rezenzirali

Prof dr Milan Latas

Prof dr Goran Mihajlović