aktuelnosti

  • 17. Internacionalni forum i poremećajima raspoloženja i anksioznim poremećajima (IFMAD)
  • 14-16. decembar 2017,... View Article

  • Detaljnije

  • Obavestenje VII Kongres Društva za neuronauke Srbije (sa međunarodnim učešćem)
  • Društvo za neuronauke... View Article

  • Detaljnije

O NAMA

Udruženje psihijatara Srbije (UPS) je pravni naslednik Udruženja psihijatara Srbije i Crne Gore i Udruženja psihijatara Jugoslavije (posle političkih promena u zemlji). UPS je neprofitna strukovna organizacija od nacionalnog značaja, sa više od 900...

Detaljnije

MLADI PSIHIJATRI

WPA Program for Young Psychiatrists WPA co-sponsored and under asupices of the Ministry of Health, Republic of Serbia National congress of the Serbian Psychiatric Association “Psychiatry for the person and social transition” Belgrade, 19-22 October 2008 ...

Detaljnije