Награда

srp
 
Одлуком ИО УПС на Генералној скуптштини Удружења одржаној децембра 2014. године, Удружење психијатара Србије додељиваће ГОДИШЊУ НАГРАДУ за НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД МЛАДИХ објављен у протеклој школској години, са жељом да стимулише високо квалитетна истраживања у српској психијатрији и да промовише вредности за које се залагао пионир српске академске психијатрије, дописни члан САНУ проф. Владимир Ф. Вујић (13.02.1894-25.11.1953).
 
Као млади научник, др Владимир Вујић је свој истраживачки рад започео у Прагу, објавивши рад „Синестезија халуцинаторног гласа и виђења боје“, описујући за неуропсихијатре тог доба сасвим непознат феномен. У својој даљој едукацији боравио је у Бечу, радећи у групи истраживача коју је предводио нобеловац Julius Wagner-Jauregg. Поред залагања за темељно познавање и примену принципа добре научне праксе, професор Вујић одлично је познавао психоанализу и поштовао психоаналитичке технике. Његовим залагањем у наставу неуропсихијатрије на Медицинском факултету у Београду уведени су психологија и психопатологија, што је само мали део огромног доприноса који је овај изузетан човек, лекар и научник оставио психијатрији и медицини Србије.
Професор Вујић обилазио је свет, у њему је стицао знања и ширио пријатељства и искуства, али кључно је да је непрестано у себи носио и неговао изразит патриотизам и национални понос, чинивши све да унапреди квалитет струке у својој земљи.
 
Са жељом да се мисија професора Вујића и многих његових следбеника настави у корист психијатрије у Србији, Удружење психијатара ће додељивати награду „Владимир Ф. Вујић“ сваке године на Светски дан менталног здравља. Износ награде од 1000 евра у динарској против-вредности биће додељен у сврху даље едукације (конгрес, школа, остале едукативне активности у земљи или иностранству) и биће на располагању годину дана након објављивања одлуке о награди.
 
Право да конкуришу за награду имају кандидати који су:
 

1. Специјалисти психијатрије, специјализанти психијатрије или студенти докторских студија из сродних области, старости до 40 година (на дан 31.августа 2016. године и сваке следеће године последњег дана августа) са пребивалиштем у Србији.

2. Први аутори научног рада који је публикован у периоду 01.09.2015 – 21.8.2016. године.

 
За пријаву на Конкурс потребно је доставити:
 

1. Личне податке – име, датум рођења, место рођења, телефон, е-маил, место запослења / потврда о последипломским студијама уколико је кандидат незапослен.
2. Копија личне карте.
3. Кратка биографија (200 речи), уз то приложити библоиографију.
4. Публикација са којом се конкурише, публикована у Current Contents (обавезна пагинацијија или ДОИ број).
5. За радове који нису публиковани, приложити писмо одлуке о прихватању рада од стране Уредништва.
 

Рок за слање пријава на конкурс је 01.09.2016. године.
 

Комплетну пријаву послати препорученим писмом на адресу – Удружење психијатара Србије, Институт за ментално здравље, Палмотићева 37, 11000 Београд, са напоменом
– Годишња награда УПС-а –
 

Одлука о награди биће саопштена 10.октобра. 2016. године, на Светски дан менталног здравља и додељена на XV Конгресу Удружења психијатара Србије 12-15. октобра 2016. године.
 

У име Удружења психијатара Србије,
 

Извршни одбор Удружења психијатара Србије