Aktivnosti

Finalno obavještenje sa Naučnim programom predstojećeg 11. Simpozija iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije

  11 Simpozijum – finalno obaveštenje

VIŠE INFORMACIJA

IV kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

    “Psihijatrija i mentalno zdravlje: dileme i perspektive” Banja Luka, 16-19. novembar 2017 http://www.upubih.com/4kongres/   IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine se održava u Banja Luci, u periodu 16. – 19. novembar 2017. godine. Ovo će biti dobra prilika da psihijatri i drugi stručnjaci... View Article

VIŠE INFORMACIJA

17. Internacionalni forum i poremećajima raspoloženja i anksioznim poremećajima (IFMAD)

14-16. decembar 2017, Madrid, Španija   http://www.ifmad.org/2017/?page_id=2677   17. Internacionalni forum i poremećajima raspoloženja i anksioznim poremećajima (IFMAD)

VIŠE INFORMACIJA

Obavestenje VII Kongres Društva za neuronauke Srbije (sa međunarodnim učešćem)

Društvo za neuronauke organizuje VII Kongres sa međunarodnim učešćem, u Beogradu, od 25-27. 10. 2017. godine. Drugo obaveštenje Kongresa možete naći u prilogu, a sve dodatne Informacije i uputstva o prijavi, registraciji kao i program VII kongresa uskoro će biti dostupni na web stranici Društva... View Article

VIŠE INFORMACIJA

ПРЕДСЕДНИЦИМА ДРУШТАВА ЧЛАНИЦА WPA

  Позивамо Вас да погледате писмо и пет докумената која су послата у име проф. Dinesh Bhurga, на следећем линку: Све најбоље, Pamela Atiase World Psychiatric Association, 2 Chemin du Petit Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg, Geneva, Switzerland E-mail: wpasecretariat@wpanet.org. Tel: 4122 305 5737. Fax: 4122 3055735.... View Article

VIŠE INFORMACIJA

11 Simpozijum – prvo obaveštenje

  11 Simpozijum – prvo obaveštenje

VIŠE INFORMACIJA

Obaveštenje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava vas da će na poziv Katedre za psihijatriju Prof. Siegfried Kasper Department of Psychiatry and Psychotherapy Medical University of Vienna, Vienna, Austria održati inauguraciono predavanje pod naslovom: “Where does psychiatry and mental (BRAIN) health stay today and what to... View Article

VIŠE INFORMACIJA

CINP bipolar guidelines

  CINP guidelines bipolar disorder part 1 2017   CINP guidelines bipolar disorder part 2 2017   CINP guidelines bipolar disorder part 3 2017   CINP guidelines bipolar disorder part 4 2017  

VIŠE INFORMACIJA

WPA ECPs Section Special Issue ECPs Congress – Athens 2016

  Special Issue – PDF  

VIŠE INFORMACIJA

Dublin Declaration

  DUBLIN DECLARATION  

VIŠE INFORMACIJA