EPA Itinerant CME Course Banja Luka 2017


 
 

Radi pojačanog interesa koleginica i kolega iz naše i okolnih zemalja da aktivno učestvuju na IV Kongresu psihijatara Bosne i Hercegovine (Banja Luka, 16. – 19. novembar 2017.) profesor Marija Burgić-Radmanović, Predsjednik Kongresnog odbora me je zamolila da Vas obavijestima da je Naučni odbor Kongresa odlučio da još jednom produži rok za slanje apstrakata za učešće u Naučnom programu Kongresa do 25. septembra 2017. godine.

 
 
Drugo obavjestenje-IV Kongres psihijatara BiH