Obaveštenje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava vas da će na poziv Katedre za psihijatriju

Prof. Siegfried Kasper

Department of Psychiatry and Psychotherapy
Medical University of Vienna, Vienna, Austria

održati inauguraciono predavanje pod naslovom:

“Where does psychiatry and mental (BRAIN) health stay today and
what to expect in future?”

nakon čega će biti promovisan u zvanje Gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Predavanje će se održati u PETAK, 16. 06. 2017. godine sa početkom u 13 časova,
u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu,
ul. Dr Subotića br. 8.