Važni datumi

Prijava simpozijuma (po pozivu) i podnošenje apstrakata – do 31.01.2012. godine

Nominacija kandidata za Školu specijalizanata psihijatrije – do 26.12.2011. godine

Prijava apstrakata za poster-prezentacije – do 31.01.2012. godine

Rana registracija – do 15.2.2012. godine