Učlanjenje u Sekciju

Članovi Sekcije mladih psihijatara Srbije mogu biti osobe starosti do 40 godina koje su specijalisti psihijatre, lekari na specijalizaciji iz psihijatrije, doktori medicine orijentisani prema psihijatriji, psiholozi i socijalni radnici sa prebivalištem u Srbiji.

Članstvo se, uz napred navedene kriterijume, stiče i održava učlanjenjem u Udruženje psihijatara Srbije, odnosno ispunjavanjem pristupnog formulara i godišnjim uplaćivanjem članarine Udruženju psihijatara Srbije koja podrazumeva i članstvo u Sekciji.

Procedura učlanjenja