Teme

Poster-prezentacija
13:00-14:00

Instrukcije za poster prezentaciju

  • Posteri će biti prikazani u Sali za poster prezentaciju.
  • Zahtevane dimenzije su 90cm (širina) sa 120 cm (visina).
  • Na vrhu postera navesti naslov rada, kao i imena autora i koautora i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.
  • Tekst postera treba da je čitljiv sa distance 1.5 do 2.0m.
  • Poster se donosi lično i postavlja pre podne, izmedju 9 i 10h, na dan kada je na programu.
  • U periodu trajanja poster-ture, od 13 do 14h, autor je dužan da bude pored postera i da pruži odgovarajuće informacije moderatorima i ostalim kolegama.
  • Poster se uklanja izmedju 18 i 19h istog dana.

20/10/08
Moderatori:
Prof. Dr Goran Mihajlovic,
Doc. Dr Aleksandar Jovanovic,
Ass. Dr Maja Ivkovic

P-1 KVALITET ŽIVOTA OBOLELIH OD SHIZOAFEKTIVNIVNOG POREMEĆAJA NAKON GODINU DANA U ZAVISNOSTI OD TIPA MEDIKAMENTOZNE STRATEGIJE – Silađi-Mladenović Đ., Drezgić-Vukić S., Golubović B., Dickov A., Mitrović D., Martinović-Mitrović S.

P-2 DA LI SE OSOBE SA POJEDINIM PSIHIJATRIJSKIM POREMEĆAJIMA RAZLIKUJU PREMA IQ? – Munjiza A, Stojiljković D , Dulović M, Jašović-Gasić M, Marić N.

P-3 MODEL PSIHOTERAPIJSKE INTERVENCIJE U KRIZI NAKON POKUŠAJA SUICIDA. – Dedić G.