Škole za mlade psihijatre

MOKROGORSKA ZIMSKA ŠKOLA ZA MLADE PSIHIJATRE, MEĆAVNIK, 2004.
Zimska škola za mlade psihijatre, organizovana na Mećavniku, etno selu čuvenog reditelja Emira Kusturice, u decembru 2004. godine
mecavnik2004  Zimska škola za mlade psihijatre organizovana je od 6. do 9. decembra 2004. godine na Mećavniku (etno selo Emira Kusturice), od strane                 Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Centra za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a uz podršku Ministarstva               zdravlja i Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Ovo je bila prva takva škola u Srbiji i regionu, a strukturisana je po ugledu     na Berlinsku školu za mlade psihijatre. Koordinatori Škole bili su Prof. Dr Norman Sartorius, Prof. Dr Dušica Lečić Toševski, Prof. Dr Ivana               Timotijević i Dr Nataša Caran, a moderatori Asist. Dr Nađa Marić-Bojović, Asist. Dr Milica Pejović-Milovančević, Asist. Dr Milan Latas i Dr               Tamara Čavić. Cilj Škole bio je da pomogne mladim psihijatrima u sticanju stručnih veština za naučni i klinički rad, kojima je do tada malo pažnje   posvećeno u okviru osnovnih i poslediplomskih studija medicine. Kroz predavanja i poster sesije, učesnici su upoznati sa veštinama usmenog i         pisanog prezentovanja naučnih radova, pripreme prezentacija i predavanja, čitanja stručne literature, i drugim.

ZONALNA ŠKOLA ZA MLADE PSIHIJATRE, BEOGRAD, 2008.
Zonalna škola za mlade psihijatre, organizovana u Beogradu u oktobru 2008. godine
beograd2008  Zonalna škola za mlade psihijatre održana je od 21-22. oktobra 2008. godine, tokom XIII Nacionalnog kongresa Udruženja psihijatara Srbije, ko-    sponzorisanog od strane Svetske psihijatrijske asocijacije. Škola je uključila kandidate iz Centralne Evrope i Srbije i predstavljala je deo                       Institucionalnog programa za mlade psihijatre pri Svetskoj psihijatrijskoj asocijaciji. Programom su predsedavali Prof. Dr Juan Enrique Mezzich,     Prof. Dr Dušica Lečić-Toševski i Prof. Dr Miroslava Jašović-Gašić. Predavači su bili Asist. Dr Nađa Marić Bojović, Asist. Dr Milica Pejović                   Milovančević i Asist. Dr Milan Latas. Kao nastavak Mokrogorske zimske škole za mlade psihijatre, Zonalna škola imala je za cilj da se mlade               kolege,   kroz interaktivni oblik podučavanja, upoznaju sa veštinama neophodnim za naučni rad i stručni napredak, kao što su pisanje CV-a,               korišćenje   naučne literature, prezentovanje i pisanje naučnih radova i elementi organizacije naučnog projekta. Evaluacija programa pokazala je       visoko   zadovoljstvo polaznika sadržajem i formom edukacije.

III BEOGRADSKA ŠKOLA ZA MLADE PSIHIJATRE, 2012.

III BEOGRADSKA SKOLA ZA MLADE PSIHIJATRE 2012