ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS – ČLANAK AKADEMIKA DUŠICE LEČIĆ TOŠEVSKI I SARADNIKA O INSTITUTU ZA MENTALNO ZDRAVLJEU najnovijem Newsletter-u Kraljevskog koledža psihijatara (str. 18) možete pročitati članak akademika Dušice Lečić Toševski i saradnika: „Psychotherapy – a necessary component of integrative mental health care in an institution – a case study of Institute of Mental Health, Belgrade, Serbia”.Tekst možete videti na sledećem linku: 

ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS