Psihijatrijsko udruženje Makedonije

Drage kolege,
zadovoljstvo je da vas pozovem da nam se pridružite na 6. konferenciji Makedonskog psihijatrijskog kongresa i Međunarodnom skupu “Psihijatrija i mentalno zdravlje u 21. veku”, koji će se održati u Ohridu, Makedonija, od 31. oktobra do 3. novembra 2018.
  
Verujemo da je grad Ohrid, koji je izvor naše kulture, duhovnosti i vrlo ranog lečenja mentalno oboljelih ljudi, savršeno mesto za povezivanje psihijatara i stručnjaka za mentalno zdravlje iz celog sveta. Nadamo se da ćemo pružiti ugodan ambijent u kojem možemo razmeniti iskustva i znanja o izazovima u psihijatriji i mentalnom zdravlju na početku 21. stoleća.
   
Naučni program će biti na engleskom i na makedonskom jeziku (uz simultani prevod svih plenarnih sesija i simpozijuma).
   
Radujemo se da ćemo vas pozdraviti u Ohridu 2018
   
Predsednik Psihijatrijske asocijacije Makedonije
Prof. dr. Dimitar Bonevski MD PhD
  

http://www.pzmak.com/