Pozivno pismo

pozivno_pismo

XIV Nacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije
i III Kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana
Ko-sponzorisan of strane Svetske psihijatrijske asocijacije i
pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije

“Psihijatrija za svet koji se menja”

Kongresni centar “Sava”, 18-21. april 2012.
Beograd, Srbija

 

Drage kolege i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas na XIV kongres Udruženja psihijatara Srbije i III kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana.  Kongres je ko-sponzorisan od strane Svetske psihijatrijske asocijacije i biće održan u Beogradu od 18-21. aprila 2012. godine pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije.

Savremeni svet se ubrzano menja i usmerava prema globalizaciji.  Ipak, on je još uvek podeljen na razvijene i nerazvijene zemlje od kojih se mnoge suočavaju sa ozbiljnim problemima uzrokovanim hroničnim stresom koji sada doživljava većina populacije zbog opšte ekonomske krize.

Mentalno zdravlje je uvek predstavljalo nacionalni kapital.  Ono je to pogotovo u naše vreme u kojem možda nikad nije bilo ugroženije i važnije za budućnost čovečanstva.  Mnogi istaknuti psihijatri sa tri kontinenta već su potvrdili učešće na našem Kongresu.  Nadamo se da će nam tema Kongresa – „Psihijatrija za svet koji se menja“ omogućiti da razmotrimo mnoge aspekte novog doba povezanog sa starim arhetipovima i psihijatrije koja treba da povrati svoje mesto u medicini,  kao njen neodvojiv i najplemenitiji deo.  Globalizacija i ubrzanje vremena čiji smo svedoci predstavljaju izazov za novu dijagnostiku i lečenje,  kao i za obnavljanje humanističkog,  holističkog i individualizovanog pristupa ličnostima koje imaju probleme mentalnog zdravlja.

Izabrali smo most za simbol našeg Kongresa – most nad uzburkanom vodom,  sa nadom da će on povezati dva sveta, Istok i Zapad,  razvijene i nerazvijene zemlje,  psihijatriju sa medicinom kao njenom kolevkom,  psihijatre sa njihovim pacijentima.

U svojoj poznatoj poemi „Pusta zemlja“ T.S. Eliot je napisao da je „april najokrutniji mesec“. April je, međutim, veoma lep u Beogradu,  gradu na ušću dveju reka Save i Dunava i koji je,  kako je rečeno, „Istok Zapadu i Zapad Istoku“.

Očekujemo vas sa dobrodošlicom.

sdjd
Slavica Đukic Dejanović
Predsednik Organizacionog odbora
Predsednik Udruženja psihijatara Srbije
dlt

Dušica Lečić Toševski
Predsednik Naučnog odbora
Predsednik Udruženja psihijatara
Istočne Evrope i Balkana

vk1
Valery Krasnov
Potpredsednik Udruženja psihijatara
Istočne Evrope i Balkana