POZIVNICA ZA INTERNACIONALNI KONGRES MEDICINE USMERENE NA OSOBU, ZAGREB, NOVEMBAR 7-10, 2013

U Zagrebu će se održati prvi internacionalni kongres, Internacionalnog koledža za medicinu usmerenu na osobu (ICPCM), od 7 do 10 Novembra 2013. godine. Glavna tema predstojećeg kongresa, uključivanje pojedinca kao celine u zdravstvenu edukaciju i obuku, će biti od interesa mnogim zdravstvenim radnicima. ICPCM je nastao na konferenciji u Ženevi 2008. godine sa aspiracijom da promoviše medicinu usmerenu na pojedinca.

Pozivno pismo na Kongres