Peti Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

Poštovana/i,

radi dodatnog interesa kolegica i kolega za aktivno sudjelovanje na Petom Kongresu psihijatara Bosne i HErcegovine sa međunarodnim sudjelovanjem (hotel “Mostar” Mostar, 4. – 6- studeni 2022. godine), Znanstveni i Lokalni organizacijski odbor suglasili su se za produženje roka za prijavu sažetaka za kratka usmena izlaganja i poster prezentacije, do 30. rujna/septembra 2022. godine, nakon kojega se rokovi neće produljivati.

 

Podsjećamo Vas da je sažetke potrebno poslati u dvojezičkoj formi, sukladno uputama (u privicima su novi formulari za sažetke sa datumom 30.09.2022.). Sve informacije i formulare za sažetke na oba jezika možete pronaći na latiničnoj i ćiriličnoj verziji web stranice Kongresa www.kongres.upubih.com.

 

Također i finalni rok za uplate rane kotizacije je 5. listopad/oktobar 2022. godine (u cijene nije uračunat PDV 17%), a svi sudionici Kongresa su obavezni da se prijave online preko website-a Kongresa. Kao članovi UPuBiH u 2022. godini, ostvarujete benefit reducirane cijene kotizacije za Kongres (informirajte se o učlanjenju preko http://www.upubih.com u odjeljku Članstvo).

 

Sve tehničke i druge informacije nmožete dobiti preko Tehničkog organizatora Kongresa (Travel plan Banja Luka, office@travelplan.ba) i/ili Lokalnog organizacijskog odbora (5kongres@kongres.upubih.com).

 

U ime Znanstvenog odbora, zahvaljujemo se kolegicama i kolegama koji su poslali svoje dvojezičke sažetke i radujemo se aktivnom sudjelovanju i ostalih članova UPuBiH.

 

Srdačni pozdravi, dobro došli u Mostar na naš Kongres kao glavni stručni događaj iz oblasti psihijatrije u našoj zemlji u ovoj godini.

 

UPuBiH,
u ime Profesora Dragana Babića, Predsjednika UPuBiH, Kongresnog i Lokalnog organizacijskog odbora

 

www.kongres.upubih.com