Odbori

Organizacioni odbor

Predsednik:
Miroslava Jašović-Gašić

Članovi:
Dubravka Britvić
Tijana Cvetić
Aleksandar Damjanović
Slavica Đukić-Dejanović
Vladimir Janjić
Milan Latas
Srdjan Milovanović
Aleksandra Nedić
Ljubica Vidić
Olivera Vuković
Nikola Vučković
Tanja Voskresenska
Željko Špirić
Olivera Žikić

Naučni odbor

Predsednik:
Dušica Lečić-Toševski

Članovi:
Gordana Dedić
Smiljka Deušić-Popović
Saveta Draganić-Gajić
Grozdanko Grbeša
Nada Janković
Aleksandar Jovanović
Ratomir Lisulov
Zorka Lopičić
Goran Mihajlović
Milica Pejović-Milovančević
Aleksandra Nedić
Radomir Samardžić

Generalni sekretar

Nađa Marić

Međunarodni savetodavni odbor

Juan Enrique Mezzich, predsednik Svetske psihijatrijske asocijacije
George N. Christoudoulou, predsednik Psihijatrijskog udruženja Istočne Evrope i Balkana
Michel Botbol, WPA Zonalni predstavnik za Zapadnu Evropu
Levent Kuey, WPA Zonalni predsednik za Jugoistočnu Evropu
Valery Krasnov, Predsednik Ruske psihijatrijske asocijacije
Roger Montenegro, WPA Zonalni predstavnik za Juznu Ameriku
Norman Sartorius, član Saveta WPA, ranije predsednik WPA i AEP

Počasni odbor

Aleksandar Knežević
Dimitrije Milovanović
Srboljub Miljković
Mirko Pejović
Miloje Preradović
Miroslav Radovanović
Josif Vesel
Jezdimir Zdravković