Obaveštenje

Poštovani,
 
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će DEAPS (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju I srodne struke Srbije) 2. novembra 2018. godine u Kolarčevoj Zadužbini u Beogradu organizovati celodnevni seminar „Nasilje u porodici i među vršnjacima“.
 
Seminar је akreditovan kod Zdravstvenog saveta kao Nacionalni seminar 1. kategorije pod brojem А-1-1708/18, 12 bodova KME za predavače, 6 bodova KME za pasivno učešće.
 
Detaljnije informacije i program seminara možete pronaći na sajtu Društva http://www.deaps.org
 

Srdačan pozdrav,
Organizacioni odbor seminara