O UDRUŽENJU

Udruženje psihijatara Srbije (UPS) je neprofitna organizacija psihijatara koji žive i rade na teritoriji Republike Srbije.

 • Ciljevi Udruženja su:
 • Prikupljanje znanja o aktuelnom stanju i potrebama psihijatrijskih službi, kao i mogućnostima edukacije u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
 • Unapređenje organizacije zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, zasnovane na naučnim, humanističkim i holističkim principima, uz posebno naglašavanje važnosti teritorijalne odgovornosti, kontinuiteta nege i interdisciplinarne prakse, kao i individualizovanja lečenja (psihijatrija usmerena na osobu);
 • Rad na usklađivanju edukativnih programa diplomskih i poslediplomskih studija u oblasti psihijatrije, uključujući specijalističku edukaciju i kontinuiranu medicinsku edukaciju;
 • Usmerenost ka etičkim principima u psihijatrijskoj praksi i svim vidovima zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
 • Rad na destigmatizaciji osoba obolelih od mentalnih poremećaja, kao i destigmatizaciji psihijatrije i psihijatara;
 • Uspostavljanje partnerstva sa vladinim i međuvladinim organizacijama (Svetska zdravstvena organizacija, – – – – Ujedinjene nacije, Svetska banka, UNESCO, Evropska unija), kao i nevladinim organizacijama, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja;
 • Unapređenje komunikacije, organizacionih i funkcionalnih aspekata rada Udruženja i njegove saradnje sa međunarodnim udruženjima psihijatara kao što je Svetska psihijatrijska asocijacija u okviru sektorijalnih aktivnosti (organizacija skupova, edukacija, istraživačkih aktivnosti i publikacija).
 • Pozivanje Vlade naše zemlje i međunarodnih organizacija na saradnju sa Udruženjem vezano za razvoj i sprovođenje politike zaštite mentalnog zdravlja, stručnu edukaciju i istraživačku delatnost, kao i za finansijsku podršku, u skladu sa postojećim zdravstveno-ekonomskim potrebama vezanim za globalni teret mentalnih poremećaja.

aktuelnosti

 • Годишња награда “Владимир Ф. Вујић” за најбољи научно-истраживачки рада младих психијатара и специјализаната психијатрије
 •      ... View Article

 • Detaljnije