Kongres Evropske psihijatrijske asocijacije u Varšavi

Poštovane kolege,
 
27. Evropski kongres psihijatrije, u organizaciji najvećeg međunarodnog udruženja psihijatara u Evropi, održaće se od 6. do 9. aprila 2019. godine u Varšavi, glavnom i najvećem gradu Poljske, značajnom kulturnom, političkom i ekonomskom središtu, gde se istorijski stari grad je proglašen UNESCO-ovom svetskom baštinom, a berza se nalazi na prvom mestu među srednjoj i istočnoj Evropi.
 
Bićete istinski fascinirani istorijom i atmosferom Varšave, koja kombinuje uticaj zapadne i istočne Evrope, i gde se tradicija zadovoljava modernošću. Takođe ćemo imati lepu priliku da upoznamo mnoge kolege iz susednih zemalja kao što su Rusija, Belorusija, Ukrajina i baltičke zemlje.
 
Moto kongresa biće “Psihijatrija u tranziciji: ka novim modelima, ciljevima i izazovima”. Psihijatrija se suočava sa generativnom tranzicijom koja uključuje organizaciju usluga mentalnog zdravlja, tradicionalne pristupe dijagnozi, modele nege i paradigme istraživanja. Implementacija sistema mentalnog zdravlja u zajednici u mnogim zemljama, sve veći naglasak na istraživanju i brigi usmerenim na lice, dostupnost naučnih dokaza koji potkrepljuju bio-psihosocijalni model, kliničku relevantnost dijahronske perspektive i efikasnost Intervencije mentalnog zdravlja predstavljaju značajne primere tekuće tranzicije.
 
Tranzicija takođe uključuje potrebu da se suoče sa izazovima: nedostatak resursa; neadekvatna obuka kadrova za implementaciju novih modela i paradigmi; kriza tradicionalnih koncepata i organizacija porodica i zajednica; transkulturna pitanja vezana za masovno raseljavanje; problematična upotreba interneta; i loše investicije u istraživanje, pružaju dobre primjere najizazovnijih aspekata sadašnje tranzicije.
 
Uvereni smo da će kongres EPA 2019 pomoći svim nama da usvoje nove modele i da isprave izazove novih istraživanja u korist naših pacijenata. Poseban fokus kongresa biće ažuriranje medicine zasnovane na dokazima u psihofarmakologiji, implementacije sistema mentalnog zdravlja u zajednici, aplikacija za e-mentalno zdravlje i programa prevencije.
 
Znamo da će ovaj kongres nastaviti sa najboljim tradicijama EPA-a, i predstavljaće za sve učesnike nezaboravno lično i profesionalno iskustvo. Zbog toga se radujemo što ćemo vas dočekati u Varšavi, jednom od najdinamičnijih metropola u Evropi.