KONFERENCIJA O MENTALNOM ZDRAVLJU, SANU

Poštovane kolege,
 
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) je organizovan ciklus predavanja o javnom zdravlju čiji je koordinator predsednik našeg udruženja, akademik prof. dr Dušica Lečić Toševski. Peta konferencija u okviru tog ciklusa biće posvećena mentalnom zdravlju. Forum o mentalnom zdravlju pod nazivom „NEMA ZDRAVLjA BEZ MENTALNOG ZDRAVLjA“ biće održan u SANU 13. novembra 2017.godine.
 
Ovom prilikom vas pozivamo da prisustvujete ovom značajnom skupu.
 
U prilogu se nalazi program konferencije.
 
Konferencija o mentalnom zdravlju, SANU, final
 
Konferencija o mentalnom zdravlju, SANU