KME – Medicinski fakultet

 
KURS: KLINIČKE KARAKTERISTIKE I TRETMAN RAZLIČITIH FORMI DEPRESIVNOG ISPOLjAVANjA

28. septembar 2015., od 13:00 do 20:15h,
SVEČANA SALA DEKANATA MEDICINSKOG FAKULTETA, BEOGRAD

RUKOVODILAC KURSA: prof. dr Zoran Todorović
Medicinski fakultet Beograd


METODE RADA: predavanja, praktične vežbe i rešavanja kliničkih problema
PREDAVAČI: prof. dr Dušica Lečić Toševski, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, doc. dr Maja Ivković, prof.dr Aleksandra Nedić, doc. Dr Vladimir Janjić, prof. dr Zoran Todorović, doc. dr Dragana Protić, doc. dr Olivera Žikić, dr Mirjana Tatarević

PROFIL SLUŠALACA: lekari, farmaceuti, biohemičari i medicinske sestre
BROJ POLAZNIKA: maksimalno 150
TROŠKOVI EDUKACIJE: edukacija je besplatna

Detaljne informacije možete pročitati ovde