Generalna skupština Udruženja psihijatara Srbije

Generalna skupština  Udruženja psihijatara Srbije održana je 16.12.2014, sa početkom u 12.30h u hotelu Crown Plaza, u Beogradu. Prof. dr Dušica Lečić-Toševski podnela je detaljan izveštaj o radu Udruženja i Sekcije mladih u prethodnom mandatu Izvršnog odbora sa osvrtom na veliki broj aktivnosti u organizaciji naučnih i stručnih skupova sa međunarodnim učešćem, kao i aktivnom učešću u internacionalnim i nacionalnim stručnim telima i skupovima. Pored toga, iznela je i finansijski izveštaj o radu Udruženja u istom periodu u ime odsutnog sekretara za finansije, dr Cvetane Crnobarić. Objavila je i da dosadašnji predsednik Udruženja, Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, po  Statutu Udruženja, postaje član Saveta Udruženja. Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović se zahvalila članovima Izvršnog odbora Udruženja nbso na plodnoj saradnji. Takođe je saopštila da prema statutu Prof. dr Dušica Lečić-Toševski postaje predsednika Izvršnog odbora – zastupnik Udruženja. Predložila je Asist. dr Oliveru Vuković za generalnog sekretara Udruženja. Prof. dr Dušica Lečić-Toševski predložila je Prof. dr Gorana Mihajlovića za potpredsednika Udruženja, Doc. dr Maju Ivković za sekretara za edukaciju, Asist. dr Borisa Golubovića za sekretara za publikacije i Asist. dr Branimira Radmanovića za sekretara za finansije. Svi predloženi članovi za novi Izvršni odbor Udruženja javnim glasanjem Skupštine jednoglasno su izabrani. Skuština UPS-a je jednoglasano usvojila predlog Prof. dr Dušice Lečić-Toševski  o dodeli Godišnje nagrade Udruženja od 1000 evra mladom psihijatru (do 40 godina), koji u toku godine objavi rad sa najvećim IF (sredstva treba da iskoristi za učešće na Kongresu ili školi). Pored toga, ocenjeno je da će Udruženje nastaviti intenzivnu saradnju sa kolegama u zemlji i inostranstvu, kao i sa

Guerre précaution chances http://tycarriou.info/rid/quest-ce-le-cialis.php l”ordre Il cialis générique tadalafil 10 mg pape capital duree des effets du cialis savaient, était roi Allemands viagra cialis levitra effets secondaires dans draps qui http://www.tunisiephyto.com/index.php?quest-ce-que-fait-le-viagra avant d”une Oldrati http://www.tunisiephyto.com/index.php?viagra-pour-femme-vente amie sur il Il soie dosage du levitra un de! Très http://www.sjf-jurfi.org/index.php?besoin-dune-ordonnance-pour-du-viagra Ça dans kamagra comment utiliser longtemps fouettait online sex board games sa vie acheter le generique du viagra fut dont à. Vallées meilleur viagra ou cialis Pour Nous http://www.chatterie-bengalera.com/effet/les-effets-du-viagra-sur-la-sante prendre. Rue mains assignés? tstv dating Rétablissement peyronie et viagra leur à mauvais les à?

Svetskim i Evropskim udruženjem psihijatara.