Ciljevi Sekcije

Osnovni ciljevi Sekcije su rad na stalnom stručnom i naučnom usavršavanju kontinuiranom razmenom informacija, učešćem u organizaciji edukacija i mogućnostima za razmenu iskustava mladih kolega u psihijatriji u našoj zemlji i u inostranstvu, učešćem u istraživanjima u domenu edukacije i mentalnog zdravlja, kao i angažovanjem u okviru aktivnosti međunarodnih psihijatrijskih organizacija.