Aktivnosti sekcije

Redovne aktivnosti:
• Redovno obaveštavanje članova putem e-mail-a o domaćim i međunarodnim kongresima, školama, radionicama, seminarima kontinuirane medicinske edukacije, stipendijama i drugim mogućnostima za usavršavanje u struci.
• Udruženje psihijatara Srbije uključivalo je Sekciju u organizaciju edukativnih radionica za mlade psihijatre tokom nekih od glavnih psihijatrijskih skupova u zemlji.

Međunarodna saradnja:
• Sekcija je 2009. godine uključena u rad Saveta mladih psihijatara Svetske psihijatrijske asocijacije (WPA Early Career Psychiatrists Council)
Više detalja ovde.
• Sekcija je 2010. godine, nakon ispunjenja uslova, stekla punopravno članstvo u Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (European Federation of Psychiatric Trainees – EFPT) na godišnjem Forumu u Dubrovniku.
Više detalja ovde.

Istraživanja i učešće u simpozijumima:
• Sekcija je uključena u Radne grupe za naučna-istraživanja i za psihoterapiju pri Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (EFPT) i njihove projekte koji se tiču različitih aspekata specijalizacije iz psihijatrije.
• Sprovedeno je istraživanje među specijalizantima psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu vezano za razloge odabira psihijatrije kao profesije, kao i za stavove prema snagama i izazovima vezanim za aktuelni program specijalizacije; rezultati prezentovani na Forumima EFPT 2009. i 2010. godine.
• U saradnji sa mladim psihijatrima Grčke i Rusije obavljeno je uporedno istraživanje vezano za programe specijalizacije u 13 zemalja Istočne Evrope i Balkana, rezultati su prezentovani u okviru simpozijuma „Psychiatric training in Eastern Europe and the Balkans: compatibility, exchange, evolution and modeling“, na II Kongresu Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana, u Moskvi, 2009. godine.
• Iskustva iz naše zemlje Sekcija je prezentovala i na simpozijumu “Psychiatric reform and its implications in psychiatric education and training in South-Eastern Europe”, tokom Prve međunarodne konferencije specijalizanata u okviru nacionalnog psihijatrijskog sastanka Grčke, u Eratiniju, 2010. godine.

Novosti:
Program za međunarodnu razmenu pri Evropskoj federaciji specijalizanata psihijatrije (EFPT) počeće sa radom od januara 2012. godine. Zemlje koje aktuelno nude boravke u svojim ustanovama su Hrvatska, Danska, Francuska, Irska, Portugalija, Španija i Velika Britanija, a kasnije će biti objavljene i ponude drugih zemalja. Prijavljivanje je dostupno i za specijalizante iz Srbije. Prijava kandidata za prvu fazu razmene (period januar-jul 2012. godine) je od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.
Formular za prijavu preuzmite ovde
Spisak zemalja i ustanova preuzmite ovde
Više informacija o Programu ovde

 

Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2012
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2013
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2014
Izveštaj o radu Sekcije mladih psihijatara Srbije pri Udruženju psihijatara Srbije za 2015