5. kongres psihijatara BiH

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

izuzetno mi je zadovoljstvo i čast pozvati Vas na Peti Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem na temu “Psihijatrija u svijetu promjena“, koji će se održati u Mostaru, u periodu 4. – 6. novembar 2022. godine, sa ciljem prikaza aktualnih promjena u savremenoj psihijatriji.

 

Dobro došli u Mostar!

 

Prof. dr. sc. Dragan Babić,
Predsjednik Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini

 

 

Drugo obaveštenje PDF