1st International Review in Psychiatry

ISNP

Internacionalno društvo Neurobiologije i Psihofarmakologije (ISBP) najavljuje organizaciju 1st International Review in Psychiatry (InterΨ2014) koji će se održati u Beogradu, Srbija od 5. Juna do 7. Juna 2014.
Kongres je ko-organizovan od strane Instituta za Mentalno Zdravlje, Udruženja Psihijatara Srbije kao i Psihijatrijske Asocijacije Istočne Evrope i Balkana.

Sve dostupne informacije se mogu naći na sajtu: http://www.psychiatry.gr. Sajt će biti ažuriran u kontinuitetu.
Rok za aplikaciju na simpzijum je 01.03.2014.
CME bodovi: Kongres će biti akreditovan u sklopu Kontinuirane Medicinske Edukacije za 14 bodova.

SVE INFORMACIJE U VEZI NAGRADA SU DOSTUPNE NA SAJTU http://www.psychiatry.gr
afisa_belgrade1