СЕДМИ ФОРУМ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – ПРВИХ 55 ГОДИНА

 
Седми Форум Института ѕа ментално здравље биће одржан 12. и 13. априла 2018. године. Програм Форума може се преузети на линку:
 
VII Форум програм

VII Форум програм – дечје

Mentalno zdravlje dece i mladih – mesto susreta i saradnje s obrazovnim sistemom

VII Forum Instituta za mentalno zdravlje