ПРЕДСЕДНИЦИМА ДРУШТАВА ЧЛАНИЦА WPA

 
Позивамо Вас да погледате писмо и пет докумената која су послата у име проф. Dinesh Bhurga, на следећем линку:
Све најбоље,

Pamela Atiase

World Psychiatric Association, 2 Chemin du Petit Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg, Geneva, Switzerland
E-mail: wpasecretariat@wpanet.org. Tel: 4122 305 5737. Fax: 4122 3055735. Website: http://www.wpanet.org/
 
FINAL WPA Position statement on eMental Health 10072017
 
WPA Bill of Rights for Children and Young People
 
WPA Bill of Rights for Persons with Mental Illness
 
WPA Position Statement Mental Health in the Workplace FINAL120620171
 
WPA POSTION STATEMENT ON HOMELESSNESS FINAL
 
Letter from the WPA President (10.July.2017)