Годишња награда “Владимир Ф. Вујић” за најбољи научно-истраживачки рада младих психијатара и специјализаната психијатрије

 

 

 

Одлуком ИО УПС на Генералној скуптштини Удружења одржаној децембра 2014. године,
Удружење психијатара Србије додељиваће ГОДИШЊУ НАГРАДУ за НАЈБОЉИ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД МЛАДИХ објављен у протеклој школској години, са
жељом да стимулише високо квалитетна истраживања у српској психијатрији и да
промовише вредности за које се залагао пионир српске академске психијатрије, дописни
члан САНУ проф. Владимир Ф. Вујић (13.02.1894-25.11.1953).

Као млади научник, др Владимир Вујић је свој истраживачки рад започео у Прагу,
објавивши рад „Синестезија халуцинаторног гласа и виђења боје“, описујући за
неуропсихијатре тог доба сасвим непознат феномен. У својој даљој едукацији боравио је у
Бечу, радећи у групи истраживача коју је предводио нобеловац Julius Wagner-Jauregg.
Поред залагања за темељно познавање и примену принципа добре научне праксе,
професор Вујић одлично је познавао психоанализу и поштовао психоаналитичке технике.
Његовим залагањем у наставу неуропсихијатрије на Медицинском факултету у Београду
уведени су психологија и психопатологија, што је само мали део огромног доприноса који
је овај изузетан човек, лекар и научник оставио психијатрији и медицини Србије.
Професор Вујић обилазио је свет, у њему је стицао знања и ширио пријатељства и
искуства, али кључно је да је непрестано у себи носио и неговао изразит патриотизам и
национални понос, чинивши све да унапреди квалитет струке у својој земљи.

Са жељом да се мисија професора Вујића и многих његових следбеника настави у корист
психијатрије у Србији, Удружење психијатара ће додељивати награду „Владимир Ф.
Вујић“ сваке године на Светски дан менталног здравља. Износ награде од 1000 евра у
динарској против-вредности биће додељен у сврху даље едукације (конгрес, школа, остале
едукативне активности у земљи или иностранству) и биће на располагању годину дана
након објављивања одлуке о награди.
1. Специјалисти психијатрије, специјализанти психијатрије или студенти докторских
студија из сродних области, старости до 40 година (на дан 31.марта 2022. године)
са пребивалиштем у Србији.
2. Први аутори научног рада који је публикован у периоду 31.03.2021 – 31.03.2022.
године.