Aktivnosti

Poslovnik o radu UPS-a

  PDF DOKUMENT PREUZMITE OVDE

VIŠE INFORMACIJA

Statut udruženja UPS

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini Udruženja održanoj dana 15. aprila 2011, u Beogradu, usvojen je novi STATUT UDRUŽENjA “UDRUŽENjE PSIHIJATARA SRBIJE” OPŠTE ODREDBE: Član 1 „Udruženje psihijatara Srbije“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino... View Article

VIŠE INFORMACIJA

Helsinška deklaracija

Evropska ministarska konferencija o mentalnom zdravlju Svetske zdravstvene organizacije Suočavanje sa izazovima, građenje rešenja Helsinki, Finska, 12–15. januar 2005. EUR/04/5047810/6 14. januar 2005. 52667 Deklaracija o mentalnom zdravlj u za Evropu Suočavanje sa izazovima, građenje rešenja (2) Preambula 1. Mi, ministri zdravlja država članica Evropskog... View Article

VIŠE INFORMACIJA

Generalna skupština Udruženja psihijatara Srbije

Generalna skupština  Udruženja psihijatara Srbije održana je 16.12.2014, sa početkom u 12.30h u hotelu Crown Plaza, u Beogradu. Prof. dr Dušica Lečić-Toševski podnela je detaljan izveštaj o radu Udruženja i Sekcije mladih u prethodnom mandatu Izvršnog odbora sa osvrtom na veliki broj aktivnosti u organizaciji... View Article

VIŠE INFORMACIJA