43. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS

 

Poštovane kolege, cenjeni saradnici, dragi prijatelji,
 
Veliko nam je zadovoljstvo i čast da Vas pozovemo na četrdeset i treći Edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, sa medjunarodnim učešćem, a u saradnji i pod pokroviteljstvom Udruženja psihijatara Srbije. Tema ovogodišnjeg Edukativnog simpozijuma je:
 

“Bipolarni spektar – izazovi i perspektive”

 
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je simpozijum akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-2012/15 sa petnaest (15) KME bodova za predavače, devet (9) KME bodova za pasivno učešće i jedanaest (11) bodova za poster prezentaciju.
 
Takodje,tokom Simpozijuma ćete imaćete priliku da popunite I test koji ce nositi dodatne KME bodove (11 KME bodova za organizatore testa I 6 KME bodova za učesnike), a test je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-2018/15.
 
Radionica koja je predvidjena za mlade psihijatre I specijalizante psihijatrije je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-2001/15 I za učesnike nosi tri (3) KME boda, aza predavače šest (6) KME bodova.
 
Dobro došli.
 
Srdačan pozdrav,
 
Prof. Dr Aleksandar Damjanović
Predsednik Naučnog odbora
 
Doc. Dr Maja Ivković
Predsednik Organizacionog odbora

 
pdflogo Program možete preuzeti ovde