Treća beogradska škola za mlade psihijatre

III Beogradska škola za made psihijatre održana je 17-18. aprila 2012. godine u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, u okviru XIV Nacionalnog kongresa Udruženja psihijatara Srbije i III Kongresa Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana.

 

Koordinatori Škole bili su Prof. dr Norman Sartorijus (Švajcarska), Prof. dr Dušica Lečić Toševski i Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović. Trideset učesnika se edukovalo o stručnim i naučnim veštinama u psihijatriji (iz Bosne i Hecegovine, Rusije i Srbije).


aktuelnosti

  • СЕДМИ ФОРУМ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
  • Mentalno zdravlje dece... View Article

  • Detaljnije

  • СЕДМИ ФОРУМ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – ПРВИХ 55 ГОДИНА
  •   Седми Форум... View Article

  • Detaljnije