Organi Udruženja

 
Skupština

Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Svaki član pri potpisivanju izjave o pristupanju ili prilikom plaćanja članarine može potpisati izjavu kojom ovlašćuje jednog od članova Izvršnog odbora da ga zastupa na Skupštini u slučaju sprečenosti da lično prisustvuje.
 
Izvršni odbor Udruženja

Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja. Čini ga šest članova, koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti psihijatrije. Izvršni odbor čine:

Predsednik
Prof. dr Dušica Lečić Toševski, dopisni član SANU

Potpredsednik
Prof. dr Goran Mihajlović

Generalni sekretar
Doc. dr Olivera Vuković

Sekretar za edukaciju
Doc. dr Maja Ivković

Sekretar za sekcije i publikacije
Asist. dr Boris Golubović

Sekretar za finansije
Asist. dr Branimir Radmanović
 
Savet Udruženja

Savet Udruženja je savetodavno telo Udruženja. Članovi Saveta Udruženja su bivši predsednici Izvršnog odbora i bivši generalni sekretar Udruženja.

Prof. Dr Mirko Pejović
Prof. Dr Miroslava Jašović Gašić
Prof. Dr Slavica Đukić Dejanović
Doc dr Nadja Marić Bojović


aktuelnosti

  • Institut za mentalno zdravlje u News Letter Royal College of Psychiatrists
  • Institut za mentalno... View Article

  • Detaljnije

  • ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS – ČLANAK AKADEMIKA DUŠICE LEČIĆ TOŠEVSKI I SARADNIKA O INSTITUTU ZA MENTALNO ZDRAVLJE
  • U najnovijem Newsletter-u... View Article

  • Detaljnije