MLADI PSIHIJATRI

 

Sekretar
dr Marina Mihaljević
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije
Pasterova 2, 11 000 Beograd
 
Potpredsednik
dr Ana Munjiza
Institut za mentalno zdravlje
Palmotićeva 37, 11000 Beograd
 
Predsednik
doc. dr Milica Borovčanin
Klinika za psihijatriju, Klinički centar Kragujevac
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac

 
UČEŠĆE DELEGACIJE SEKCIJE MLADIH PSIHIJATARA SRBIJE NA 24. FORUMU EVROPSKE FEDERACIJE SPECIJALIZANATA PSIHIJATRIJE
Učlanjenje u Sekciju
Ciljevi Sekcije
Aktivnosti sekcije
KONTAKT

aktuelnosti

  • СЕДМИ ФОРУМ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
  • Mentalno zdravlje dece... View Article

  • Detaljnije

  • СЕДМИ ФОРУМ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – ПРВИХ 55 ГОДИНА
  •   Седми Форум... View Article

  • Detaljnije