Aktivnosti

WPA VESTI (WPA NEWS)

Oficijelni tromesečni bilten WPA (Official quarterly news buletin of WPA)   Preuzmite dokument ovde

VIŠE INFORMACIJA

SRPSKI SAVET ZA MOZAK

  SRPSKI SAVET ZA MOZAK   POZIV NA GENERALNU SKUPSTINU   EUROPEAN BRAIN COUNCIL – CALL FOR ACTION

VIŠE INFORMACIJA

43. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS

  Poštovane kolege, cenjeni saradnici, dragi prijatelji,   Veliko nam je zadovoljstvo i čast da Vas pozovemo na četrdeset i treći Edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, sa medjunarodnim učešćem, a u saradnji i pod pokroviteljstvom Udruženja psihijatara Srbije. Tema ovogodišnjeg Edukativnog simpozijuma... View Article

VIŠE INFORMACIJA

EUFAMI

  EUFAMI @Bulletin Novembar 2015   EUFAMI @Bulletin – Special Edition WMHDay 2015   EUFAMI @Bulletin Septembar 2015   Preuzmite EUFAMI @Bulletin Avgust 2015.  

VIŠE INFORMACIJA

WPA VESTI (WPA NEWS)

Oficijelni tromesečni bilten WPA (Official quarterly news buletin of WPA) Preuzmite dokument ovde

VIŠE INFORMACIJA

KME – Medicinski fakultet

KLINIČKE KARAKTERISTIKE I TRETMAN RAZLIČITIH FORMI DEPRESIVNOG ISPOLjAVANjA

VIŠE INFORMACIJA

European Psychiatric Association/EPA

  Abstract Submission Open   Abstract submission for EPA 2016 is open.   By submitting an abstract, you will have a chance to present your research findings at one of the largest and most prestigious gathering on Psychiatry in Europe.   Abstract Submission Deadline: 6... View Article

VIŠE INFORMACIJA

Poslovnik o radu UPS-a

  PDF DOKUMENT PREUZMITE OVDE

VIŠE INFORMACIJA

Statut udruženja UPS

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini Udruženja održanoj dana 15. aprila 2011, u Beogradu, usvojen je novi STATUT UDRUŽENjA “UDRUŽENjE PSIHIJATARA SRBIJE” OPŠTE ODREDBE: Član 1 „Udruženje psihijatara Srbije“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino... View Article

VIŠE INFORMACIJA

Helsinška deklaracija

Evropska ministarska konferencija o mentalnom zdravlju Svetske zdravstvene organizacije Suočavanje sa izazovima, građenje rešenja Helsinki, Finska, 12–15. januar 2005. EUR/04/5047810/6 14. januar 2005. 52667 Deklaracija o mentalnom zdravlj u za Evropu Suočavanje sa izazovima, građenje rešenja (2) Preambula 1. Mi, ministri zdravlja država članica Evropskog... View Article

VIŠE INFORMACIJA